Werkwijze

Consulten...Eerste consult
Tijdens een eerste consult worden eet- en leefgewoonten, verwachtingen en wensen in kaart gebracht, waarbij ook persoonlijke factoren aan bod komen die daarop van invloed zijn. Denk daarbij aan medische aspecten, maar ook aan bijvoorbeeld werkomstandigheden. Ook wordt (indien van toepassing) een meting uitgevoerd, waarbij de lichaamssamenstelling bepaald wordt. Deze zogeheten biameting meet o.a. spiermassa, botmassa en (de verdeling van) vetmassa. De gegevens van deze meting krijgt u meteen mee. Indien gewenst ontvangt u naderhand een schriftelijk, persoonlijk voedingsadvies, waar u praktisch mee uit de voeten kunt.          

Daarna
In vervolgconsulten worden knelpunten en successen besproken, krijg u antwoord op vragen, uitleg over voeding in relatie tot gezondheid en aanvullende informatie naar behoefte.